چوپان معاصر
چوپان معاصر

مجموعه مناجات طنز
ناشر: سروش
چاپ ششم
قیمت : 7000تومان

می‌خواهم بخرم
شصت در چهار
شصت در چهار

رباعی طنز نوجوان
ناشر: چرخ فلک
چاپ اول
قیمت: 4000 تومان

می‌خواهم بخرم
چه حرف‌ها
چه حرف‌ها

مجموعه غزل
ناشر: فصل پنجم
چاپ سوم
قیمت: 8000 تومان

می‌خواهم بخرم
نخند
نخند

مجموعه شعر طنز
ناشر: فصل پنجم
چاپ اول
قیمت: 7500 تومان

 

می‌خواهم بخرم
من و حافظ
من و حافظ

شوخی با اشعار حافظ
ناشر: نون
چاپ اول
قیمت: 10000 تومان

می‌خواهم بخرم
یـارو
یـارو

حاضرجوابی‌های طنز
ناشر: قو
چاپ اول
قیمت: 10000تومان

می‌خواهم بخرم
خنده‌های امپراتور
خنده‌های امپراتور

مجموعه شعر طنز
ناشر: آرما
چاپ هشتم
قیمت: 5000 تومان

می‌خواهم بخرم
شعریکاتور
شعریکاتور

نثر (شوخی با شاعران)
ناشر: اقلیما
چاپ اول
قیمت: 7000 تومان

می‌خواهم بخرم
بوی‌چمدان‌می‌دهم
بوی‌چمدان‌می‌دهم

مجموعه شعر سپید
ناشر: فصل پنجم
چاپ اول
قیمت: 7000 تومان

می‌خواهم بخرم
روی‌جیب‌سمت‌چپ
روی‌جیب‌سمت‌چپ

شعر نیمایی (انقلاب)
ناشر: آرما
چاپ اول
قیمت: 5000 تومان

می‌خواهم بخرم

سلام

خوش آمدید...

کتاب‌هایی را که مایل به سفارش آنها هستید از همین بغل انتخاب کنید و در نهایت دکمه «خریـد اینترنتـی» را فشار دهیـد.