خنده‌های امپراتور
خنده‌های امپراتور

مجموعه شعر طنز
نقیضۀ اشعار فاضل‌نظری
ناشر: آرما/ چاپ نهم
قیمت: 15000 تومان

 

می‌خواهم بخرم
چه حرف‌ها
چه حرف‌ها

مجموعه غزل
ناشر: فصل پنجم
چاپ سوم
قیمت: 8000 تومان

 

می‌خواهم بخرم
نخند
نخند

مجموعه شعر طنز
ناشر: فصل پنجم
قیمت: 7500 تومان

 

می‌خواهم بخرم
چوپان معاصر
چوپان معاصر

مجموعه مناجات طنز
ناشر: سروش
چاپ هفتم
قیمت : 16000 تومان

 

می‌خواهم بخرم
شعریکاتور
شعریکاتور

نثر (شوخی با شاعران)
ناشر: اقلیما
قیمت: 7000 تومان

می‌خواهم بخرم
روی‌جیب‌سمت‌چپ
روی‌جیب‌سمت‌چپ

مجموعه شعر نیمایی
ناشر: آرما
قیمت: 5000 تومان

 

می‌خواهم بخرم

سلام

خوش آمدید

اول کتاب‌هایی را که دوست دارید سفارش بدهید یکی‌یکی انتخاب کنیــد و بعـد محکــم دکمه‌ی «خریـد اینترنتی» را فشار بدهید!

. . . . . . . . . . . . . . . .

می‌توانید کتاب‌ها را به نام هر کسی که می‌خواهید با امضـا و یـادداشت نویسنده سفارش بدهید.