بستۀ پیشنهادی!
بستۀ پیشنهادی!

چهار کتاب طنز
با 20% تخفیف
قیمت: 48000 تومان
با تخفیف: 38000 تومان

 

 

می‌خواهم بخرم
خنده‌های امپراتور
خنده‌های امپراتور

مجموعه شعر طنز
نقیضۀ اشعار فاضل‌نظری
نشر آرما | چاپ نهم
قیمت: 15000 تومان

 

 

می‌خواهم بخرم
یک وجب روغن
یک وجب روغن

مجموعه شعر طنز
ناشر: آرما (جدید)
قیمت: 10000 تومان

 

 

می‌خواهم بخرم
چوپان معاصر
چوپان معاصر

مجموعه مناجات طنز
ناشر: سروش
چاپ هفتم
قیمت: 16000 تومان

 

می‌خواهم بخرم
شعریکاتور
شعریکاتور

نثر (شوخی با شاعران)
ناشر: اقلیما
قیمت: 7000 تومان

می‌خواهم بخرم
روی‌جیب‌سمت‌چپ
روی‌جیب‌سمت‌چپ

مجموعه شعر نیمایی
ناشر: آرما
قیمت: 5000 تومان

 

می‌خواهم بخرم

سلام

خوش آمدید

اول کتاب‌هایی را که دوست دارید سفارش بدهید یکی‌یکی انتخاب کنیــد و بعـد محکــم دکمه‌ی «خریـد اینترنتی» را فشار بدهید!

. . . . . . . . . . . . . . . .

می‌توانید کتاب‌ها را به نام هر کسی که می‌خواهید با امضـا و یـادداشت نویسنده سفارش بدهید.