یک وجب روغن
یک وجب روغن

مجموعه شعر طنز
ناشر: آرما (جدید)
قیمت: 10000 تومان

 

می‌خواهم بخرم
چه حرف‌ها
چه حرف‌ها

مجموعه غزل
ناشر: فصل پنجم
قیمت: 8000 تومان

 

می‌خواهم بخرم
نخند
نخند

مجموعه شعر طنز
ناشر: فصل پنجم
قیمت: 7500 تومان

 

می‌خواهم بخرم
چوپان معاصر
چوپان معاصر

مجموعه مناجات طنز
ناشر: سروش
قیمت : 7000 تومان

 

می‌خواهم بخرم
یـارو
یـارو

حاضرجوابی‌های طنز
ناشر: قو
قیمت: 12000تومان

می‌خواهم بخرم
شعریکاتور
شعریکاتور

نثر (شوخی با شاعران)
ناشر: اقلیما
قیمت: 7000 تومان

می‌خواهم بخرم
شصت در چهار
شصت در چهار

رباعی طنز نوجوان
ناشر: چرخ فلک
قیمت: 4000 تومان

می‌خواهم بخرم
روی‌جیب‌سمت‌چپ
روی‌جیب‌سمت‌چپ

شعر نیمایی (انقلاب)
ناشر: آرما
قیمت: 5000 تومان

می‌خواهم بخرم

سلام

خوش آمدید

اول کتاب‌هایی را که دوست دارید سفارش بدهید یکی‌یکی انتخاب کنیــد و بعـد محکــم دکمه‌ی «خریـد اینترنتی» را فشار بدهید!

. . . . . . . . . . . . . . . .

می‌توانید کتاب‌ها را به نام هر کسی که می‌خواهید با امضـا و یـادداشت نویسنده سفارش بدهید.